نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تماس با مجله

نشانی دفتر مجله: کرمان- ابتدای بلوار هفت باغ- پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان- ساختمان صبا- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- دفتر مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی

شماره تماس دفتر مجله: 31325332-034
نمابر: 31325347-034
Email: medcj@kmu.ac.ir
Web Address: http://www.sdmej.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی گام های توسعه در آموزش پزشکی:
http://sdmej.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب